Pompy ciepła

Pompy ciepła kompleksowo;
◊  Wykonujemy odwierty pod pompy ciepła.

◊ Wykonujemy projekty robót geologicznych
◊ Wykonujemy instalacje.
◊ Cena za usługę jest ustalana indywidualnie, uwzględniając warunki hydrogeologiczne.
Nasza firma zajmuje się wykonywaniem odwiertów oraz instalacji dolnego źródła ciepła na potrzeby pomp ciepła w postaci wierconych kolektorów pionowych lub koszy energetycznych. Kolektor gruntowy pionowy wykonany jest poprzez odwiert w ziemi. Posiadamy sprzęt pozwalający na dotarcie w miejsca, gdzie nie ma dojazdu dla wiertnic na podwoziu samochodu ciężarowego, sprzęt ten pozwala także na wyrządzenie minimalnych szkód na działce w trakcie wiercenia.

Gruntowy pionowy wymiennik ciepła:
to zamknięty układ rur polietylenowych, w którym krąży roztwór nośnika ciepła. W układzie tym przenoszone jest ciepło z gruntu do parownika pompy ciepła. Temperatura gruntu do głębokości 15-25 metrów ma wartość zbliżoną do średniej rocznej temperatury powietrza. Poniżej głębokości 25 metrów następuje wzrost temperatury gruntu (od 1,5 do 3 stopni Celsjusza na każde 100 metrów głębokości). W chwili odbierania (przez wymiennik) ciepła z gruntu, w gruncie następuje zakłócenie naturalnego stanu równowagi cieplnej. Jego wyrównanie dokonuje się na drodze przewodzenia i konwekcji ciepła w gruncie. Zdolność do przekazywania ciepła w gruncie zależy od współczynnika filtracji  gruntu czyli szybkości przepływu wody w gruncie oraz od współczynnika przewodzenia ciepła gruntu. Współczynnik przewodzenia ciepła jest różny dla różnych rodzajów gruntu (inny dla piasków suchych i mokrych, inny dla gliny, a jeszcze inny dla iłu). Opracowując projekt geologiczny możemy dowiedzieć się jak wygląda przekrój profilu glebowego na  głębokości do której planujemy odwiert. Dzięki temu jesteśmy w stanie obliczyć czy planowane przez nas odwierty są w stanie pokryć zapotrzebowanie na moc cieplną konkretnej pompy ciepła. Wykonywanie odwiertów bez przeprowadzenia analizy wydajności dolnego źródła wiąże się z dużym ryzykiem jego niedoszacowania, co w konsekwencji pociąga za sobą znacznie większe wydatki na energię elektryczną niezbędną do pracy pompy ciepła. W celu zapewnienia najwyższej jakości naszych usług współpracujemy z pracowniami geologii i ochrony środowiska, które opracowują dla nas kompletne projekty robót geologicznych. Jak wynika z danych pionowe wymienniki ciepła stanowią największy procent wszystkich zainstalowanych wymienników gruntowych.

W trakcie wykonywania pionowego wymiennika gruntowego należy zwrócić uwagę na:

             – minimalne odległości od 
 • granicy sąsiedniej posesji > 3,0 m
 • fundamentów budynku  > 1,5 m
 • instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych > 1,5 m
 • koron drzew o głębokich korzeniach > 1,5 m
          – minimalną głębokość posadowienia rur dobiegowych 
 •  od 20 do 40 cm poniżej strefy przemarzania czyli 1,0 – 1,8 m
       – minimalną odległości pomiędzy poszczególnymi sondami
 • 6 m – dla sond o długości < 70 m
 • 8 m – dla sond o długości 70 m – 100 m
  Jak działa Pompa ciepła?
  Pompa ciepła jest urządzeniem działającym ekologicznie, bezpiecznie, jest nowoczesną metodą ogrzewania domu, jednak bazującą na sprawdzonej metodzie odzyskiwania ciepła. Działanie pompy ciepła jest oparte na dość prostym mechanizmie. Pompy ciepła pobierają ciepłą energię z pewnego źródła, którego temperatura jest niższa niż w pomieszczeniu, które zamierzamy ogrzać i przetwarza (pompuje) to ciepło tak, aby miało wyższą temperaturę niż na początku.
  DOLNE ŹRÓDŁO (o niskiej temperaturze) → POMPA CIEPŁA (wyposażona w sprężarkę lub inwerter) → GÓRNE ŹRÓDŁO (wysoka temperatura).Ten sposób działania można przyrównać do pracy lodówki, która pobiera ciepło z zawartych w niej produktów i oddaje to ciepło otoczeniu (dlatego lodówka na zewnątrz jest zawsze ciepła). Pompa ciepła ma bardzo podobną zasadę działania. Odpowiednia instalacja pompy ciepła (np. układ rurek wypełnionych glikolem z wodą) pobiera ciepło z gleby, powietrza czy wody gruntowej, następnie kondensuje to ciepło za pomocą sprężarki i oddaje swojemu otoczeniu. Na podobnej zasadzie działa rekuperator, który przetwarza chłodne powietrze w ciepłe i na odwrót. Tak w wielkim skrócie działa każda pompa ciepła. Oczywiście budowa pompy ciepła jest bardziej skomplikowana i różni się niektórymi detalami, w zależności od producenta.
  Wiele modeli pomp ciepła, które stanowią źródło ciepłej wody (cwu) są także zaopatrzone w zbiornik na wodę, która automatycznie jest podgrzewana. Warto dodać, że pompa ciepła działa w sposób nie tylko bezpieczny dla środowiska, ale i dla domu. Ogrzewanie domu przy użyciu pompy ciepła nie grozi wybuchem, czy ulatnianiem czadu. Podczas pracy pompy ciepła nie wydziela się dwutlenek węgla. Większość systemów grzewczych opartych o pompę ciepła działa cicho, a sama pompa ciepła może być nawet ciekawym elementem wystroju nowoczesnego domu.